“44 günlük Vətən savaşı, həm də, azərbaycançılıq ideologiyasının təntənəli qələbəsi idi” - ARAŞDIRMA

“44 günlük Vətən savaşı, həm də, azərbaycançılıq ideologiyasının təntənəli qələbəsi idi” - ARAŞDIRMA

Hər bir xalqın özünəməxsus ənənələri, tarixi, mədəniyyəti, dəyərləri, adəti, milli xüsusiyyətləri var. Bu faktorlar bütövlükdə həmin xalqın milli ideologiyasını təşkil edir. Məlum obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən Azərbaycan 70 il sovet Rusiyasının işğalı altında olub. Buna baxmayaraq, xalqımız öz kimliyini heç vaxt unutmayıb. Müstəqillik əldə edənə qədər çətinliklərə rəğmən, milli kimliyimizi qoruyub saxlamağı bacarmışıq.

Milli ideologiyamız olan azərbaycançılıq ideologiyası ölkədə kimliyindən asılı olmayaraq, bütün fərqli etnikləri bir arada birləşdirir. Sağlam təməllərə söykənərək, birləşdirici, barışdırıcı, həmrəylik missiyasını özündə ifadə edir. Ona görə də azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği və onun təməl prinsiplərinin cəmiyyətə çatdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu ideologiya siyasi və dövlətçilik ideologiyası kimi toplumun və dövlətin inkişafına, güclü olmasına xidmət edir. Ona görə də azərbaycançılıq ideologiyasının ölkədə yaşayan hər bir vətəndaşa hakim olmasından ötrü daha geniş tədbirlər həyata keçirilməlidir. Güclü maarifləndirmə işi aparılmalı, ideologiyanın təbliği və onun təməl prinsiplərinin cəmiyyətə çatdırılması hamı üçün başlıca məqsəd olmalıdır. Çünki milli ideologiyasız heç bir millət ayaqda dura bilməz.

Azərbaycançılıq müstəqil, suveren Azərbaycanın istiqlalını və bu ölkədə dünyəvi prinsiplərə malik sivil demokratik dövlət uğrunda mübarizəni strateji məqsəd seçən Azərbaycan xalqının ideologiyasıdır. Onun əsasında Azərbaycanı özünə vətən sayan bütün xalqların milli, etnik, dini və sosial hüquqlarının bərabərliyi ideyası dayanır.

Azərbaycançılıq milli dövlət ideologiyası kimi, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya əsaslarına söykənən, Azərbaycanın müstəqilliyinə, onun hüquqi və demokratik dövlət kimi inkişafına və milli təhlükəsizliyinin qorunmasına xidmət edən dəyərlər sistemidir.

Özündə xalqımızın milli-mənəvi varlığınınilkinəlamətlərini əks etdirən azərbaycançılıq ideyası millətinbirliyini, dövlətçilik prinsipləriniqorumaqüçünvacibdir. Tükənməz dövlətçilik təcrübəsinəmalikümummilliliderHeydər Əliyev millətdə azərbaycançılığasevgi, hörmət hisslərini əbədi gücləndirdi. Məhz Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycançılıq ideyasıümummilliideya, yenilməz qüvvətli dövlətçilik vəmillibirliktəlimikimiformalaşaraqgələcək nəsillərəötürüldü:

Fəxr etməliyikki,bizazərbaycanlıyıq!

Dünyanın harasında yaşamasından asılıolmayaraq, hərbirazərbaycanlıözmillətini, vətənini sevməli,millimənsubiyyətinə görəqürurhissikeçirməlidir. Vətənə, millətə, azərbaycançılıq ideologiyasınasevgiailədən başlamalı,dahasonratəhsil müəssisələrində, cəmiyyətdə təbliğ olunmalıdır. Hərbirazərbaycanlı Azərbaycandilini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini, milli-mənəvi dəyərlərini yaşatmalı, azərbaycançılıq ideyasının təbliğindəözzəhmətini əsirgəməməlidir.Uluöndər Heydər Əliyevdeyirdiki, "Mən həmişə fəxr etmişəm,bugündə fəxr edirəmki, mən azərbaycanlıyam”.Dahirəhbərinunudulmazbusözləri hərbirazərbaycanlının qəlbindədaimyaşayacaq.

zərbaycançılıq ideologiyasında vahid polietnik millətin Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradılmasına dair maraqlarının ümumiliyi, demokratiyanın, sərbəst iqtisadiyyatın, sosial həyat şəraitinin inkişafı uğrunda mübarizəsinin məqsədləri öz əksini tapmışdır. İdeologiya kimi, azərbaycançılıq müstəqil Azərbaycanın fəlsəfi-sosial doktrinasının sosiomədəni və etnik-geosiyasi cəhətlərini özündə birləşdirmişdir. O, qarşılıqlı dəstək, əməkdaşlıq və bərabərliyin mühüm əsasını təşkil edir.

Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsi özünəməxsus dinamizmi ilə bu ideologiyanı zənginləşməkdə, milli ictimai şüurun əsaslarını müəyyənləşdirməkdə və Azərbaycan xalqının dünya birliyindəki mövqelərini inamla yüksəltməkdədir. Azərbaycançılıq konsepsiyası bu gün cəmiyyətin inkişafının ideya təməlini təşkil edir. Prezident İlham Əliyev azərbaycançılıq məfkurəsini dövlətçiliyimizin ideoloji əsası kimi xarakterizə edərək demişdir: "Bizi əsrlər boyu bir millət, bir xalq kimi qoruyan, saxlayan dəyərlərimiz olmuşdur. Bu gün bu məsələyə çox böyük diqqət göstərilir. Bu gün qloballaşan, çətinliklərlə üzləşən dünyada milli dəyərlərimiz bizim dövlətçiliyimizin təməlini təşkil edir. Bizim dövlətçiliyimizin çox möhkəm ideoloji əsasları vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsi bizim əsas ideoloji dayağımızdır”.


7NEWS.az olaraq mövzu ilə bağlı "Gənclərin Təşəbbüsünə və İnkişafına Dəstək” İctimai Birliyinin sədri, diaspor məsələləri üzrə ekspert Toğrul Allahverdili ilə söhbətləşdik: "Hər bir ölkə vətəndaşı yaxşı başa düşür ki, müasir dünyada informasiya əldə etmək və yaymaq ölkəmizin həyatında xüsusi rol oynayır və bu mərhələdə azərbaycançılıq ideyası istiqamətində görülən işlərlə yanaşı, həmin işlərin internet media resurslarında, sosial şəbəkələrdə təbliğ olunması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də hər birimiz bu imkanlardan səmərəli istifadə etməyə, ölkəmizin qazandığı uğurları geniş təbliğ etməyə cəhd etməliyik, azərbaycançılıq ideyasının mahiyyətini dünyanın aparıcı dillərində beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağı bacarmalıyıq. Düşünürəm ki, ölkəmizin qazandığı uğurların sürəti onun təbliğ olunmasını üstələyir və biz bu sahədə müasir tələblərdən xeyli geri qalırıq. Ölkə Prezidenti BDU – nun 100 illiyi ilə bağlı çıxışında çox haqlı olaraq ölkədə ideoloji işin çox aşağı səviyyədə olduğunu qeyd etdi. Bu hal, eyni zamanda, ölkədə azərbaycançılıq ideyasının təbliğatı sahəsində də hiss olunur. Ölkəmizə qarşı daxildə və xaricdə qısqanclığın və düşmənçiliyin qızışdırılması nəticəsində, bəzi hallarda, öz vətəndaşlarımızın ölkəmizə qarşı düşmənin təşkil etdiyi mənfi əks-təbliğata qoşulması, məhz azərbaycançılıq ideyasının təbliği sahəsində buraxılmış boşluqlarla bağlıdır. Azərbaycançılıq istiqlal ideologiyasıdır. Azərbaycançılıq ideologiyası türkçülüyün vətən əxlaqi müstəvisində dərkidir. Azərbaycançılıq Azərbaycanda yaşayan, onu vətən bilən bütün fərdləri birləşdirən ideologiyadır. Azərbaycançılıq milli məfkurədir.Eyni zamanda, biz 44 günlük Vətən müharibəsində Ulu Öndər tərəfindən əsası qoyulan, Prezident İlham Əliyev tərəfindən yaşadılan, bütün dünya azərbaycanlılarının ideoloji mərkəzinə çevrilən AZƏRBAYCANÇILIQ ideologiyasının önəmini gördük, hiss etdik, yaşadıq. 44 günlük Vətən Müharibəsi göstərdi ki, ölkədə xalq-iqtidar, xalq-ordu birliyinin kökündə də məhz elə azərbaycançılıq ideologiyası dayanır. Bu ideologiyanın təsiri nəticəsində həssas məsələlərdə xalq olaraq bir yumruq olmağı bacardıq və ermənilərin başına endirdiyimiz "dəmir yumruq”la paralel həmin dövrdə Qarabağın işğaldan azad olunduğu 44 günlük savaş dönəmində cəmiyyətin içərisində də "Vahid Vətən”, "Vahid Dövlət”və "Vahid Azərbaycan” anlayışı ətrafında sıx birlik yaratdıq. 44 günlük Vətən savaşı, həm də, azərbaycançılıq ideologiyasının təntənəli qələbəsi idi”

 

7NEWS.az

Amil Qurbanov


Material Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmışdır. İstiqamətin kodu 6.3.9

Xəbər lenti